Sfeerfoto van groene en zwarte olijven met plakjes chorizo van King Cuisine

Disclaimer – King Cuisine

© 2015 King Cuisine B.V.

Alle rechten voorbehouden. Deze site en haar inhoud zijn integraal de exclusieve eigendom van King Cuisine B.V, gevestigd te Tilburg.
Deze site en haar inhoud worden beschermd door het recht op de intellectuele eigendom.

Het is niet toegestaan om elementen (teksten, beelden, lay-out, logo’s) van deze site of haar inhoud gedeeltelijk of in hun geheel te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen of mee te delen aan het publiek. Elke reproductie, verspreiding, wijziging of mededeling aan het publiek van een of meerdere elementen van deze site dienen te worden onderworpen aan de uitdrukkelijke, geschreven toestemming van King Cuisine.

De informatie verzonden in onze e-mail berichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. King Cuisine B.V. staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Externe e-mail wordt door King Cuisine B.V. niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.